က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Soflware ေတြ Uninstall လုပ္မရခဲ ့ရင္

ိမိစက္ထဲမွာ Soflware တစ္ခုုကုိ download လုပ္ထားျပီမွ မသုံးခ်င္ေတာ့လုိ
ျပန္ျပဳတ္တဲ့အခါ Uninstall လုပ္လုိမရခဲ့ရင့္ေတာ့ သူသူကုိယ္ကုိယ္
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္တာမ်ဳိးေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္

တကယ္လုိပဲ အဲဒီလုိ ၾကဳံလာခဲ့ရမယ္ဆုိရင္ ဒီနည္းေလးေတြ
သုံးၾကည့္လုိက္ပါ။

1.ရင္ဆုံး Start ထက Run ကုိေခၚျပီး Run Box regedit လုိ့ 
ရုိက္ထည့္ပါ။ (window + R ကုိုိက္ျပီး run box ကုိေၚလုိ့ ရပါတယ္) 

2. HKEY_LOCAL-MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current
 Version/Uninstall ကုိေရာက္ရင္ Uninstall လုပ္လုိ့ မရတဲ  Soflware ကုိ ႏွိပ္ပါ

3. ညာဘက္မွာရွိတဲ ့ uninstall string file ကို double click ႏွိပ္ပါ။ ျပီးတာနဲ ့
value data မွာရွိတဲ ့BOX ွာ C:\Program File\WordWeb\uninset.exe
ကုိ copy လုပ္ျပီးေတာ့ ok ကုိ ႏွိပ္ေပးပါ။

4.Start ထဲမွရွိတဲ့ Run ကုိသြားျပီး C:\Program File\WordWeb\uninset.exe 
ကုိ ရုိက္ထည့္ေပးလုိက္ပါ။

ူအလုိအေလွ်ာက္ Uninstall ကုိ ေတြရပါလိမ့္မယ္။ေနာက္ တစ္နည္းက်ေတ့ 
ဒီလုိဗ်ာ ခုနားလုိပါပ 

1.ရင္ဆုံး Start ထက Control Panel ကုိႏွိပ္ပါ  Run Box  
Control  လုိ့ ရုိက္ျပီး Enter ကုိ ႏွိပ္ပါ။

2. Programs and Features ကုိ ေရြးပါ။


3.အထဲမွာ ေရာက္ရင္ မိမိ Uninstall လုပ္ဖုိ soflware ေပၚမွာ တစ္ခ်က္ေတာက္
ျပRight Click ႏွိပ္ျပီးေတာ့ Uninstall လုပ္လုိက္ရုံပါပဲ.


khinenyilin


No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......