က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Android Device ကုိ Root လုပ္မယ္ဆုိလွ်င္ ပထမဆုံး လုိအပ္တဲ့ အခ်က္မ်ား

Android OS သုံးထားတဲ့ Device ကုိ Root လုပ္မယ္ဆုိလွ်င္
ပထမဆုံး လုိအပ္တဲ့ အခ်က္မ်ား ကုိ မသိေသးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ
 အတြက္ ေ၀မွ်ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါဆုိပထမဆုံး စာဖတ္သူသိ

ထားရမွာကေတာ့ Warranty ဆုံးရွုံးနုိင္တာကုိပါ။ ဒုတိယကေတာ့
Manager File ေတြကုိမဖ်က္မိေအာင္ဂရုစုိက္ေပးရပါမယ္။
တတိယကေတာ့ အေရးႀကီးဖုန္းနံပါတ္မ်ားနွင့္ SIM Card ထဲမွ
Data မ်ားကုိ Backup လုပ္ထားရပါမယ္။ Root လုပ္ရန္နည္း
လမ္းကေတာ့ နွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ Computer နွင့္ USB မွခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Android
Device အတြင္းကုိ ကူးယူထည့္သြင္းၿပီး တုိက္ရုိက္ေမာင္းနွင္ခုိင္း
တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဒါေလးေတြေတာ့သိထားဖုိ့
လုိအပ္ပါတယ္။ Computer နွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Root လုပ္လွ်င္ Device ကုိအလုိအေလ်ာက္အားသြင္းတာေၾကာင့္ Battery အားရွိေနရန္
မလုိအပ္ေသာ္လည္း၊ .apk Application မ်ားျဖင့္ Root လုပ္တဲ့အခါ
မွာေတာ့ Device ကုိ အနည္းဆုံး 75% ေက်ာ္ Battery အားရွိေနဖုိ့လုိ
အပ္ပါတယ္။ Computer နဲ့ပဲခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Root လုပ္လုပ္၊ တုိက္ရုိက္ပဲ
 Application ထည့္ၿပီး Root လုပ္လုပ္ စာဖတ္သူရဲ့ Device အတြင္းမွ
Setting => Application => Unknown Sources ကုိ No ေပးထား
ရပါမယ္။ ၎ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ Android အသိအမွတ္ျပဳ
Market မွရယူထားျခင္းမဟုတ္တဲ့ Program ေတြကုိ Device ထဲထည့္
သြင္းတဲ့အခါ Administrator မွသိရွိၿပီး Allow ခြင့္ျပဳေၾကာင္းေျပာလုိက္
တာပါ။ အကယ္၍စာဖတ္သူ Device မွာ အဆုိပါ Function မပါရွိပါက ADB Command ျဖင့္သာထည့္သြင္းရပါမယ္။ Computer နဲ့ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး
Root လုပ္ျခင္း၊ Backup လုပ္ျခင္းနွင့္ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အတြက္ USB Dubbing ကုိသိထားရပါမယ္။ Super One Click
ကဲ့သုိ့ေသာ Computer Connect Rooting လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္
USB Dubbing ဟာ မလုပ္မေန On ေပးရပါတယ္။ USB Dubbing
 လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိမွသာ Computer နဲ့ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Device ေတြ
ကုိျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတဲ့ အခါမွသာ သက္ေရာက္မွုူရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Unknown Sources On နည္း
အဆင့္ ၁။ ပုံ

အဆင့္ ၂။ ပုံ
အဆင့္ ၃။ ပုံ

၂။ USB Dubbing On နည္း
အဆင့္ ၁။ ပုံ

အဆင့္ ၂။ ပုံ
အဆင့္ ၃။ ပုံ
အဆင့္ ၄။ ပုံ
 

Mr Thangming မွာ တဆင့္No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......