က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Navbar ကို ေဖ်ာက္ဖို႔အလြယ္ဆံုးနည္းလမ္း

blogger navbar
blog အေပၚက Navbar ကုိ အျပီးတုိင္း ေဖ်ာက္ပစ္ခ်င္ရင္ေတာ့
Blogger.com မွာ Sign In လုပ္ပါ
Template > Edit HTML.
]]></b:skin> ကိုရွာျပီး ေအာက္ကကုဒ္ကို အေပၚမွာ ယူထည့္ေပးပါ 


#navbar-iframe{height:0px;visibility:hidden;display: none !important}

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......