က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Blog မွာ အလြယ္ဆုံး Read More ထည့္နည္း

ဒီနည္းလမ္းေလးကေတာ့မိမိတို့ဘေလာ့ပိ့စ္ေတြမွာReadmoreေလးရဲ့ေနာက္ခံ
အေရာင္ထည့္တဲ့ကုဒ္ေလးျဖစ္ပါတယ္.လုပ္နည္းကေတာ့ေအာက္ကအတိုင္း
သြားလိုက္ပါ။

1.Please login to blogger with your ID
2.Click Design
3.Click Edit HTML tab
4.ေအာက္ကကုဒ္ေလးကိုရွာပါ.( Ctrl + F )နဲ ့ရွာရင္ပိုျမန္ပါတယ္

]]></b:skin> 

5.ေတြ ့ျပီဆိုရင္သူ ့အေပၚမွာ ေအာက္ကကုဒ္ေတြကိုထည့္ေပးလိုက္ပါ။
 

 .jump-link a{ -moz-border-radius:5px; -khtml-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; padding:2px 12px; font-style: italic; border:1px solid #b7b7b6; margin:10px 0px; text-decoration:none; color:#000; background:#ccc; text-align:right; float:right; } .jump-link a:hover{ border:1px solid #545353; color:#fff; background:#797878; }


6.# Click SAVE TEMPLATE.


မွတ္ခ်က္အေနနဲ ့ကေတာ့
(background:#ccc;)(background:# 797878;)မ်ားကိုစိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းနိုင္ပါတယ္.

ေနမင္းေခာတ္မွ တဆင့္

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......