က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Windows အသုံး၀င္ shortcut keys မ်ား...Start + M - ဖြင့္ထားတဲ့ windows ေတြကုိ ခ်ဳံ႕ၿပီး taskbar ေပၚမွာ ေနရာခ်ေပးပါလိမ့္မည္။

Start + Shift + M - task bar ေပၚမွာခ်ဳံ႕ၿပီး ခဏေနရာခ်ထားတဲ့ windows ေတြကုိ size ႀကီးျပန္ခ်ဲ႕ေပးပါ တယ္။

Start + E - Windows ရဲ႕ အင္ဂ်င္စက္ခန္းလုိ႕ ေခၚဆုိႏုိင္တဲ့ windows explorer ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

Start + R - Start menu မွာ႐ွိတဲ့ “Run” box ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။Start + F - windows search dialog box ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

Start + Ctrl + F - search box ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။
တကယ္လုိ႕ computer ဟာ network ခ်ိတ္ဆက္ ထားရင္္ computer dialog box ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

Start + Pause (Break) - System properties dialog box ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

F1 - အကူအညီ တစ္စုံတစ္ရာ လုိအပ္ရင္ ႏွိပ္ပါ။

Ctrl + Esc - Start Menu ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

Alt + Tab - ဖြင့္ထားေသာ Program ေတြ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ကုိကူးေျပာင္း အလုပ္လုပ္ေစႏုိင္ပါ သည္။

Alt + F4 - ဖြင့္ထားတဲ့ Program ကေနထြက္ခြာေစပါတယ္။

အလုပ္လုပ္လ်က္သားျဖစ္ေနရင္ သာမာန္ပုံစံအတုိင္း “save” လုပ္မလားလုိ႕ ေမးပါလိမ့္မယ္။

Shift + Del - Select ေပးၿပီးေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ႕ ဖုိင္တစ္ခုကုိ အၿပီးတုိင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ပါလိမ့္မည္။

Windows program key combination

Ctrl + C (copy) - မိတၱဴပြားေပးပါတယ္။

Ctrl + X (cut) - တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာကို ကူးေျပာင္းေနရာေ႐ႊ႕ဖုိ႕အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ပါ။

Ctrl + V (Paste) - မိတၱဴပြားၿပီးသား ဖုိင္တစ္ခုကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးပါတယ္။

Ctrl + Z (undo) - undo လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အလုပ္ကုိ မႏွစ္သက္တဲ့အခါ မူလအေျခအေနအတုိင္း ျပန္ေရာက္ေစပါတယ္။

Ctrl + B (Bold) - Document အတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ text ေတြကုိ ပုိမုိထင္႐ွားေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

Ctrl + U (Underline) - Document တစ္ခုအတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ text ေအာက္ေျခမွာ မ်ဥ္းတားလုိတဲ့အခါ သုံးၾကပါတယ္။

Ctrl + I (Italic) - Document တစ္ခုအတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ text ေတြကုိ ေစာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

Mouse/ Keyboard Modifier

Shift + right click (တစ္ခ်က္) - Right click ႏွင့္တူသည္။ active windows ရ႕ဲ display menu ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

Shift + Left click (ႏွစ္ခ်က္) - File (သုိ႕) Folder ရ႕ဲ properties ကုိျပေပးပါတယ္။ Alt + left click (ႏွစ္ခ်က္)

General Keyboard

F10 - Menu bar မွာ႐ွိတဲ့ Options ေတြကုိ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

Ctrl + Esc - Start Menu ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

Shift + F10 - ေ႐ြးခ်ယ္ထားတ့ဲ ဖုိင္တစ္ခုအတြက္ “shortcut” ဖုိင္ငယ္ကေလးတစ္ခုျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

Alt + down arrow - drop down list box က်လာေစပါတယ္။

Software တစ္ခုအတြင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ျခား
ေနရာ တစ္ခုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ features တိုင္း၌ လုပ္ေဆာင္စြမ္း box ငယ္ေလးမ်ားကုိယ္စီ ႐ွိၾကသည္။

Alt + Tab - ဖြင့္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းအား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကားကူးေျပာင္းေစႏုိင္ပါတယ္။
တကယ္လုိ႕ Alt Key ကုိဖိထားၿပီး Tab Key ကုိလႊတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ေဆာင္ဆဲ လုပ္ငန္းစဥ္မွန္သမွ်ကုိ အလြယ္တကူၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။

Shift + ? - တကယ္လုိ႕ shift key ကုိ ဖိႏွိပ္ထားၿပီး CD-ROM ဒါမွမဟုတ္ DVD တစ္ခ်ပ္ကုိ ထည့္သြင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီ CD/DVD ရဲ႕ “Auto Run” box တက္လာပါမယ္။
CD မွာ virus ပါ၀င္မႈ ႐ွိ၊ မ႐ွိ ကုိ စစ္ေဆးလုိတဲ့ အခါမွာ အသုံး၀င္ပါတယ္။

Alt + Space - Restore, move, size, minimize, maximize စတဲ့ command ေတြပါ၀င္တဲ့ system restore box ကုိျပပါတယ္။

Alt + hyphen - Multiple Document Interface ကုိျပသေပးပါတယ္။

Alt + underlined letter - Software တစ္ခုအတြင္းမွာ သတိထားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ options bar ရဲ႕ feature ေတြမွာ မ်ဥ္းတားထားတဲ့ စာသားေလးေတြမ်ဳိးစုံကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ Alt ကုိဖိႏွိပ္ထားၿပီး အခုန စာသားေလးကုိ ႏွိပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီ “feature” ရဲ႕ “drop down box” (ပါ၀င္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ) ပြင့္လာပါမည္။

Ctrl + F4 - address bar ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

Alt + F6 - Alt + tab အလုပ္လုပ္ ပုံအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Selected objects and Shell objects

F2 - ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့အရာ၀တၳဳကုိ နာမည္အသစ္ျပန္ေပးဖုိ႕ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစပါတယ္။

F3 - File ေတြကုိ အကုန္လုံး ကုိ႐ွာေပးမယ္။

Alt + Enter - ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ အရာ၀တၳဳရဲ႕ properties ကုိေဖာ္ျပေပးပါတယ္။

ဖုိင္တစ္ခု မိတၱဴပြားရန္ - Ctrl key ကုိႏွိပ္ထားၿပီး အဲဒီဖုိင္ကုိ မတူညီတဲ့ တျခားေနရာကုိ ေ႐ြ႕ေပးပါ။

အေပါင္းလကၡဏာ ေသးေသးေလး ေပၚလာၿပီ မိတၱဴပြားေပးပါလိမ့္မည္။

Shortcut တစ္ခုဖန္တီးရန္ - Ctrl နဲ႕ Shift key ေတြကုိ ဖိႏွိပ္ထားရင္း ဖန္တီးခ်င္တဲ့ folder ဒါမွမဟုတ္ အရာ၀တၳဳကုိ ဖန္တီးလုိတဲ့ေနရာဆီကုိ drag ဆြဲယူပါ။

F4 - object ကုိ select ေပးထားရင္းနဲ႕ F4 ကုိႏွိပ္ရင္ address bar ကို ဖြင့္ေပးပါတယ္။

General folders/ shortcut control

F5 (Refresh) - လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြကုိ ျပန္လည္ လန္းဆန္းေစပါတယ္။

F6 - Window Explorer အတြင္း ဟုိဘက္၊ ဒီဘက္ cursor ကုိေ႐ြ႕ႏုိင္ပါတယ္။

Ctrl + A - အရာ၀တၳဳမ်ားအားလုံးကုိ select လုပ္ေပးပါတယ္။
တကယ္လုိ႕ desktop ေပၚမွာ item တစ္ခုကုိ click ႏွိပ္ၿပီး “Ctrl + A” command သုံးလုိက္ရင္ က်န္တဲ့ item ေတြကုိပါေ႐ြး ခ်ယ္ၿပီးသားၿဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။

Shift + Click + close button- ဖြင့္ထားတဲ့ Folder ေတြမွန္သမွ် အားလုံးကုိပိတ္ေပးပါတယ္။

Window explorer အ
တြင္း

* (Keypad) - ႐ွိ႐ွိသမွ် root folder ေတြအားလုံးကုိ အကုန္ဖြင့္ေပးပါတယ္။

+ (Keypad) - root folder တစ္ခုအတြင္း႐ွိ ႐ွိ႐ွိသမွ် file ေတြအားလုံးကုိ ဖြင့္ေပးပါတယ္။

- (Keypad) - root folder တစ္ခုအတြင္း႐ွိ ဖြင့္ထားခဲ့တဲ့ file ေတြကုိပိတ္ေပးပါတယ္။

Right Arrow - “+” နဲ႕ အလုပ္လုပ္ ပုံခ်င္းတူပါတယ္။

Left Arrow - “-” နဲ႕ အလုပ္လုပ္ ပုံခ်င္းတူပါတယ္။

Properties Control

Ctrl + Tab - Mouse မသုံးဘဲ keyboard နဲ႕ခုန္ျပန္ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ပါတယ္။
(Ctrl + Tab + Shift)

*Mouse အသုံးမျပဳပါက Mouse properties တခ်ိဳ႕ ကုိ disable လုပ္ထားလွ်င္ ပုိေကာင္း၏၊*

Accessibility Shortcuts

Shift ကုိငါးႀကိမ္ႏွိပ္တဲ့အခါမွာ- Control Panel ထဲမွာ႐ွိတဲ့ Accessibility options ကုိ select ေပးပါတယ္။

Shift ကုိ ငါးႀကိမ္ဆက္တုိက္ႏွိပ္ရင္ PC ထဲကေန “ကြိ” ဆုိတဲ့ အသံကေလး ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ Shift key ကုိ save မလုပ္ခ်င္ရင္ cancel လုပ္ပါ။

Right Shift ကုိ႐ွစ္စကၠန္႕အၾကာ- ညာဘက္ Shift Key ကုိ ႐ွစ္စကၠန္႕ၾကာေအာင္ ႏွိပ္ထားရင္လည္း filter key box ေလးေပၚလာပါလိမ့္မည္။

Number Lock key ကုိငါးစကၠန္႕- Number Lock key ကုိငါးစကၠန္႕ၾကာေအာင္ဖိႏွိပ္ထားတဲ့အခါမွာလည္း ထုိနည္းလည္း ေကာင္းပါပဲ၊ အလုပ္လုပ္ ပုံခ်င္းသာကြဲျပားသြားမွာပါ။

Left Alt + Left Shift + Number lock- PCထဲက “ကြိ” အသံေလးအတြက္ function ပဲျဖစ္ပါတယ္။
 အဓိကအားျဖင့္ ေတာ့ mouse key ကုိ အပိတ္၊ အဖြင့္လုပ္ေစခ်င္တာပါ။

Left Alt + Left Shift + print Screen- ျမင့္မားတဲ့ ပုံရိပ္ေတြကုိ ရယူလုိတဲ့အခါမွာ အဆုိပါ keyboard တြဲကုိ တြဲဘက္ႏွိပ္ ေပးပါ။

Keyboard Key
s

Start (Windows logo) + D - Windows ေတြကို task bar ေပၚကုိ ခဏတင္ေပးပါတယ္။

Ctrl + Start + F - Search box ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

ေခြးေလးကုိမလုိခ်င္ရင္ပယ္ဖ်က္ထားလုိ႕ရပါ တယ္။

Ctrl + Start + Tab - Address bar ဆီကုိ ခ်က္ခ်င္း cursor ခ်ေပးပါတယ္။

Start + Tab - Taskbar ေပၚမွာ စုၿပံဳဖြင့္ထားတဲ့ folder ေတြဆီကုိ တစ္ခုကေန တစ္ခု ကူးေျပာင္းႏုိင္ပါတယ္။

Start + Pause (Break) - System Properties ကိုခ်က္ခ်င္းဖြင့္ေပးပါတယ္။

Application key - File or folder ရ႕ဲ Properties ကုိဖြင့္ေပးပါတယ္။

Document box Command

Tab - dialog box ထဲမွာဆုိရင္ ေနာက္တစ္ခုကုိ သြားဖုိ႕အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

Shift + Tab - လာခဲ့တဲ့ Control ဆီကုိျပန္သြားေပးပါတယ္။

Spacebar - ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးလုပ္ပါတယ္။ (e.g. button တစ္ခုကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတယ္။
 အဲဒီ button ကုိ click ႏွိပ္႐ုံပဲ။ ဥပမာ check box တစ္ခုကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ထားမယ္ဆုိရင္ space bar တစ္ခ်က္ပုတ္႐ုံပဲ။ ဥပမာ ႏွစ္ခုျပေပးထားပါတယ္။ တစ္ခုကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ Enter နဲ႕တူပါတယ္။

Esc - အရာအားလုံးရဲ႕ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ “cancel” ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပုံန႕ဲတူတယ္။

Alt + Underlined Letter - Alt ကုိဖိထားၿပီး underline သားထားတဲ႕ အကၡရာကုိ ႏွိပ္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီ command အတြက္ Shortcut တစ္ခုပါပဲ။

Enter - Object တစ္ခုကုိ select ေပးၿပီး OK Button ႏွိပ္လုိက္တာနဲ႕ဆင္တူတယ္။


                                                                                                                                    kozaw357

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......