က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

မိမိ password ေကာင္း မေကာင္းစမ္းနည္း

မိမိ လက္ရွိအသုံးျပဳေနတဲ့ password ဘယ္ေလာက္ထိ လုံျခဳံမႈရွိလဲဆုိတာ စမ္းၾကည္ႏူိင္ပါတယ္
ေနာက္ မသုံးရေသးတဲ့ password ေတြကုိလဲ စမ္းၾကည့္လုိ ရပါတယ္...
ကုိယ္မွာ ဘယ္လုိ password မ်ဳိးမွာ စိတ္ခ်ရမယ္လုိထင္ရင္ ဒီမွာ စမ္းၾကည္လုိက္ပါ.....။

                                                                                                      khinenyilin

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......