က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

၂၄ ဘာသာျပန္ ျမန္မာ web site


ဒီ web site က အဂၤလိပ္ ကေနျမန္မာကုိ အြန္လိုင္းေပၚမွာဘာသာ ျပန္နုိင္ပါျပီး။
 အသံထြက္ပါ နားေထာင္ႏူိင္ပါတယ္..ဘာသာစကား
 ေလလာသူေတြအတြက္ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပမဲ့ ထင္ပါတယ္....။
                                                               

                                                                                                                       khinenyilin

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......