က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

ဘယ္ႏုိင္ငံက ေမးလ္ပုိ႕တာလဲ ?

အခုနည္းကေတာ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မိမိကုိ ေမးလ္ပုိ႕တဲ႕သူက ဘယ္က ပုိ႕တာလည္ဆုိတာကုိ Time Zone နဲ႕ လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ မခတ္ခဲတဲ႕နည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ စမ္းၾကည္႕ပါတယ္။ အဆင္ေျပပါတယ္။ Chat Mail ေတြ Auto Reply ေမးလ္ေတြေတာ႕ ၾကည္႕လုိ႕မရပါဘူး။ ေမးလ္ပုိ႕မွသာ ၾကည္႕လုိ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Auto Reply ကုိ Time Zone က
-7 ျပေနပါမည္။ -7 Time Zone က အေမရိကန္ Time Zone ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ႕ မိမိက ေမးလ္မွာ Auto Reply လုပ္ထားတာျဖစ္တဲ႕အခါ ဘယ္သူ ေမးလ္ပုိ႔ပုိ႔ Auto mail က Reply လုပ္ေနလုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာျပည္က ပုိ႕တဲ႕ ေမးလ္ဆုိ ( GMT +6:30) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ဥပမာ ေျပာျပတာပါ။ ေအာက္မွာ ၾကည္႕လိုက္ပါ။

1. မိမိ Mail ကုိ Sign In လုပ္လုိက္ပါ။
2. Setting ကုိ click လုိက္ပါ။ (မိမိ Mail Box ရဲ႕ ညာဘက္ေထာင္႕မွာ ရွိပါတယ္။)
3. Labs ကုိ ထပ္ click လုိက္ပါ။ ေအာက္ပါအတုိင္း က်လာပါမည္။ Sender Time Zone ကုိ Enable ေပးလုိက္ပါ။ ျပီရင္ ေအာက္နားမွ Save Changes ကုိ click လုိက္ပါ။
4. အထပ္ပါအတုိင္းSettings မွာ ျပင္ျပီတာနဲ႕ မိမိဆီကုိ သူငယ္ခ်င္းက ေမးလ္ပုိ႕တာနဲ႕ Show Detail ကုိႏုိပ္လုိက္တာနဲ႕ ေအာက္ပါအတုိင္း Time Zone ကုိ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ မိမိက Time Zone ေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံေတြ မတြဲမိရင္ နံပတ္ (၅)မွာ တင္ျပထားတဲ႕ ဆုိဒ္ေတြမွာ Time Zone ကုိ ၾကည္႕ႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ဥပမာ ျပတာ ကေတာ႕ GMT + 6:30 ျဖစ္တာေၾကာင္႕ ျမန္မာျပည္က သူငယ္ခ်င္းက ေမးလ္ပုိ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ႏုိင္ငံ (၄)ႏုိင္ငံကို စမ္းထားျပီျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးမွန္ပါတယ္။ ဒါေပးမဲ႕ အေသစိတ္ကုိေတာ႕ မသိႏုိင္ပါ။ ႏုိင္ငံကုိသာ သိႏုိင္ပါတယ္။
5. Time Zone ေတြကုိ မသိရင္ ေအာက္က ဆုိဒ္ႏွစ္ခုမွာ ရွာေဖြၾကည္႕ႏုိင္ပါတယ္။

http://antonio.mccinet.ru/net/time.html
http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/asia/china/hong-kong/time.htm

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......