က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

မလိုတဲ့ EMAILS ေတြကို ကိုယ့္ဆီ လံုး၀ ဆက္သြယ္လို႔မရေအာင္ Block လုပ္နည္း

  Gmail အတြက္
1. သင့္ account ကို ၀င္ထားလိုက္ပါ
2.  Settings ကိုႏွိပ္ပါ
3. Filters ကိုႏွိပ္ပါ
4. “Create a new filter“, ကိုႏွိပ္ပါ
5. Email From မွာၾကည့္ျပီး မလိုတဲ့ေမးလ္ေတြကို ထည့္ပါ ဒီေနရာမွာ ၾကည့္က်က္လုပ္လိုက္ေပါ့ေနာ္ အေသးစိတ္ေျပာဖုိ႔ မလိုအပ္ ဘူးထင္လို႔ပါ ဒိုမိန္းလဲရတယ္ေနာ္ ေမ့မွာစိုးလို႔
6.  Next Step ကိုႏွိပ္ပါ blocked emails ေတြကို select  လုပ္ပါ  Delete လုပ္ေပးလိုက္ blocked email ေတြ အားလံုး trash ဖိုင္ထဲေရာက္သြားပါမယ္ unblock လုပ္ခ်င္ရင္ filter လုပ္ထားတာကိုဖ်က္ပစ္လိုက္ရင္ရပါျပီ
  
Yahoo mail အတြက္
1. သင့္ account ကို ၀င္ထားလိုက္ပါ
2. Options ကိုႏွိပ္ပါ
3. MOptions ကိုႏွိပ္ပါ
4. ညာဘက္မွာ option Filters ကိုေရြးပါ   create (သို႔) edit filters ကို ႏွိပ္ပါ
5.  Add ကိုႏွိပ္ပါ
6.ေနာက္ screenမွာ,  block ခ်င္တဲ့ email address ပံုစံေအာက္မွာ filter နာမည္ေပးခ်င္ေပးေပါ့
 Move the message to: Trash ျပီးရင္ Save Changes
Hotmail အတြက္
1. သင့္ account ကို ၀င္ထားလိုက္ပါ
2. Options ကိုႏွိပ္ပါ
3. MOptions ကိုႏွိပ္ပါ
4. Safe ကိုႏွိပ္ပါ Junk e-mail ေအာက္မွာ blocked senders link ရွိပါတယ္
5. Blocked senders ကိုႏွိပ္ပါ
6. blocked e-mail address ေအာက္မွာ သင္မလိုခ်င္တဲ့ ေမလ္းကိုထည့္ပါ သို႔မဟုတ္ domain field ေပါ့ဗ်ာ

                                                                                                                    AKP မွာ တဆင့္

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......