က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

အေရးေပၚ E-mail သတင္း။


gglmailteam@gmail.com ေမးလ္နဲ့ email ၀င္လာရင ္ မဖြင့္ၾကပါနဲ ့ passward ပါသြားလီမ္ ့မယ္လို ့ ဒီၤစာေလးကိုလဲ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီ ပို ့ ေပးပါဦး

ဒါတြင္မကေသးဘဲ Google Support Forum မွာလဲ ဒီ E-mail ပက္သက္ျပီး
ေဆြးေႏြးထားတာ ေတြ႔ေသာ္ေၾကာင့္
ဒီမွာ..လက္ဆင့္ေပးေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။
ေမးလ္ေရာက္ရံုဖတ္ၾကည့္ရံုနဲ႔ ေတာ႔ ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ႔ Reply ျပန္လုပ္ျခင္း၊
၎ေမးလ္တြင္ ပါေသာ Attachment file , Link ကို ႏွိပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ hack ခံရျခင္း၊Virus ၀င္ျခင္း
ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
gglmailteam@gmail.com ဒီေမးလ္မွမဟုတ္ဘဲ အျခားကိုယ္မသိေသာ Attachment file,
link မ်ားကို ႏွိပ္ျခင္း၊ Download လုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။


                                                                                                                                     sp..........

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......