က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Gtalk က တဆင့္ ပါဠိ- ျမန္မာ - အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏိုင္


ျမန္မာကြန္ျပဴတာ ပညာရွင္တဦးရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈနဲ႔ အင္တာနက္ Gtalk ကတဆင့္ ပါဠိ- ျမန္မာ- အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ အလြယ္တကူ ၾကည့္ႏိုင္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။အင္တာနက္ Gtalk ကတဆင့္ ပါဠိ- ျမန္မာ- အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္ အလြယ္တကူ ၾကည့္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

pali2myn@gmail.com ကို သြားၿပီး invited လုပ္ျပီး မိမိရွာေဖြလိုတဲ့ ပါဠိ စကားလံုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ စကားလံုးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရိုက္ထည့္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ အလိုအေလ်ာက္ အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......