က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Gmail တြင္ ပို႔ၿပီးသား Mail ျပန္ဖ်က္ခ်င္ရင္....

     Google သုေတသန Lab မွ G-Mail အသံုးျပဳသူမ်ား ၎တို႔ ပို႔ထားသည့္ Mail မ်ားကို ျပန္ဖ်က္ ပစ္ႏိုင္သည့္ Feature တခုကို ထည့္သြင္း ေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

     Undo Send ဟုအမည္ ေပးထားေသာ အဆိုပါ Feature ေၾကာင့္ အမွားပါေသာ Mail မ်ားကို ျပန္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ရလာမည္ဟု Google ကဆိုသည္။
မူလက G-Mail ပို႔ၿပီးေနာက္ ထို Mail မ်ားကို ေပးပို႔သူမ်ား အေနႏွင့္ ျပန္မဖ်က္ပစ္ ႏိုင္ေခ်။
   ယခု Feature အရ Mail ပုိ႔ၿပီး (၅)စကၠန္႔မွ် အေတာအတြင္း Undo ျဖင့္ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္သလို ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ၾကာမွ ဖ်က္ပစ္ လိုပါကလည္း Sent Mail ထဲရွိ မိမိပို႔ထားေသာ Mail ကို Undo ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖယ္ရွား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ထို Feature ကို အသံုးျပဳ လိုပါက G-Mail Account ထဲရွိ Setting တြင္ Undo Send ဆိုေသာ ေနရာေလးအား Enable ကလစ္လုပ္ပါ...။


       Setting > Labs > Undo Send > Enable > Save Changes  ဆိုရင္ ရပါျပီ..။

                                                                                                                               kozaw357

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......