က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Touch me share widget for blogs

               
ဘေလာ့ဂါေတြအတြက္ပါ  Share ေတြကုိ အလြယ္တကူ လုပ္ႏုိင္ေအာင္
တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ လုပ္နည္းေလးက သိျပီးသာထင္ပါတယ္
ေအာက္က HTLM ကုိ သာ ကူးထည့္ျပီး လင့္ေနရာေတြမွာ

သက္ဆုိင္လင့္မ်ားကုိ အစားထုိးေပးပါ<style>
/*--------Touch Me Sharing Widget ------*/
.touchme a {
display:block;
height:50px;
width:50px;
padding:0 4px;
float:left;
background:transparent url( http://2.bp.blogspot.com/-AV_W9lgIbr0/T9Ri7nfEP9I/AAAAAAAABbU/s_0o3c2g7sw/s1600/Sharing+Touch+Me.png) no-repeat;
-webkit-transition: ease-in 0.2s all;   
-moz-transition: ease-in 0.2s all;   
-o-transition: ease-in 0.2s all;   
-ms-transition: ease-in 0.2s all;   
transition: ease-in 0.2s all;
cursor:pointer;
}

.touchme a.googleplus {
background-position: 0px -58px;
}
.touchme a.googleplus:hover {
background-position: 0px 0px;
}

.touchme a.twitter {
background-position: 0px -290px;
}
.touchme a.twitter:hover {
background-position: 0px -232px;
}
.touchme a.facebook {
background-position: 0px -406px;
}
.touchme a.facebook:hover {
background-position: 0px -348px;
}

.touchme a.rss {
background-position: 0px -174px;
}
.touchme a.rss:hover {
background-position: 0px -116px;
}

</style>

<div class='touchme'>
<!--RSS-->
<a class='rss' href="YOUR RSS LINK" rel='external nofollow' target='_blank'></a>
<!--Google Plus-->
<a class='googleplus' href="YOUR GOOGLE PROFILE LINK" rel='external nofollow' target='_blank'></a>
<!--Facebook-->
<a class='facebook' href="YOUR FACEBOOK LINK" rel='external nofollow' target='_blank'></a>
<!-- Twitter -->
<a class='twitter' href="YOUR TWITTER LINK" rel='external nofollow' target='_blank' ></a>

</div>

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......