က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Scrolling Popular Post Gadjet


ဘေလာ့မွာ Popular Post ကုိ Scrolling ထည့္တဲ့ နည္းေလးပါ
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္လုိလဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ေရြးပါ
  1. ကဲ့စမယ္ Blogger >>> Design
  2. add a gadget ေရြးပါ
  3. Popular Posts Widget ေရြးပါ 
  4. Save ႏွိပ္ပါ
  5. HTML/Javascript widget ထပ္ ေရြးပါ
  6. ေအာက္က code ကုိ copy ယူျပီး ထည့္လုိက္ပါ

<!----Start copy here---->
 <style type="text/css" media="screen">
#PopularPosts1 {
overflow:hidden;
margin-top:5px;
width:100%;
padding:0px 0px;
height:310px;
}
#PopularPosts1 ul {
width:310px; 
overflow:hidden;
list-style-type: none;
padding: 0px 0px;
margin:10px 0px 0px 10px;
}
#PopularPosts1 li {
 width:290px; 
padding: 5px 5px;
margin:0px 0px 5px 0px;
list-style-type:none;
float:none;
height:80px;
overflow: hidden;
background:#fff url(http://4.bp.blogspot.com/-AexFsTTa33c/TmFNoxg9zSI/AAAAAAAAE6I/7K8bPKYBr8Q/s400/popular%2Bposts.jpg) repeat-x;
border:1px solid #ddd;
}
#PopularPosts1 li .item-title {
 
    font-size:1em;
    margin-bottom:0.5em;
}
#PopularPosts1 li .item-title a {
text-decoration:none;
color:#7CA2C4;
font:bold 12px verdana; 

height:18px;
overflow:hidden;
margin:0px 0px;
padding:0px 0px 2px 0px;
}
#PopularPosts1 li img {
float:left;
margin-right:5px;
background:#EFEFEF;
border:2px solid #7CA2C4; 
}
#PopularPosts1 li .item-snippet {
  overflow:hidden;
font-family:Tahoma,Arial,verdana, sans-serif;
font-size:10px;
color:#289728;
padding:0px 0px;
margin:0px 0px;
}
#PopularPosts1 .item-snippet a,
#PopularPosts1 .item-snippet a:visited {
    color:#3E4548;
    text-decoration: none;
}
#PopularPosts1 .spyWrapper {
    height: 100%;
    overflow: hidden;
    position: relative;
}
#PopularPosts1 {
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
}
.tags span,
.tags a {
    -webkit-border-radius: 8px;
    -moz-border-radius: 8px;
}
a img {
    border: 0;
}
-->
</style>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
$(function () {
    $('.popular-posts ul').simpleSpy();
});
</script>
<script src="http://accordion-for-blogger.googlecode.com/svn/trunk/simplespy.js" type="text/javascript"></script><div style="float:   left;"><a href="http://freewidget4u.blogspot.com/2012/11/scrolling-popular-post-gadjet-widget.html" target="_blank"><sup> GrabThis!! </sup></a></div>
<!----Stop copy here---->

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......