က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Search Box for blogspot

                           hdfu
ဘေလာ့ထည့္မွာ ပုိစ္ေတြကုိ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏူိင္ေအာင္
 Search Box ေလးထည့္ၾကမယ္ ေအာက္ကုိ copy ယူျပီ
Add a gadget >>>>HTML/JavaScript သြားျပီ

paste လုပ္လုိက္ပါ

<form id="searchThis" action="/search" style="display:inline;" method="get"> <input id="searchBox" name="q" type="text"/> <input id="searchButton" value="Go" type="submit"/></form> <div> <sup> Powered By </sup> <a   href="http://freewidget4u.blogspot.com/2011/07/search-box-for-blogspot.html"> <img   style="border:none;" alt="google"   src="http://img301.imageshack.us/img301/7661/googlelogode0kn0.png"   class="gsc-branding-img-noclear" title="Grab This Widget"   /></a>  </div>

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......