က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Create Email Subscription

                           http://2.bp.blogspot.com/-gaY8eA0eg4M/UQen8NAWYYI/AAAAAAAAByg/uP3kamuBQ3c/s1600/subscription-box.png
 ဘေလာ့ဂါမ်ားအတြက္ email address ကုိတင္ေပးလုိက္ပါတယ္
လုပ္နည္းေလးကေတာ့ သိပ္မခက္ပါဘူး မသိေသးတဲ့ သူေတြအတြက္
 ရည္ရြယ္ပါတယ္...

  1.  http://feedburner.google.com ဒီလင့္ကုိ သြားျပီ Google account နဲ့ ၀င္လုိက္ပါ
  2. ေအာက္က အကြက္ထည့္မွာ သင့္ ဘေလာ့လင့္ ထည့္ျပီး next ကုိ ႏွိပ္ပါ

  3.  atom ကုိ အမွတ္ေပးျပီး next ႏွိပ္ပါ

  4.  ဘေလာ့နာမည္ေတြကုိ ျဖည့္ျပီး  next ဆက္ႏွိပ္ပါ


  5. ဒီအဆင့္ကုိ ေရာက္သြားရင္ feeds မွာ အေကာက္ရရွိသြားပါျပီ....ဆက္ျပီး Publicize > Email Subscription ကုိ ကလစ္ျပီး Activate ႏွိပ္ပါ

  6. ဒီေနရာကုိ ေရာက္ရင္ေတာ့ blogger ကုိ ေရြးျပီး Go ကုိ ဆက္ႏွိပ္ပါ
  7. သင့္ရဲ့ဘေလာ့ကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္ပါ ဒီေဘာက့္ေလးကုိ ေတြရပါလိပ္မယ္

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......