က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Scrolling Gadjet withThumb Ver 2


                   
ဘေလာ့မွာ Popular Post ကုိ Scrolling ထည့္တဲ့ နည္းေလးပါ
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္လုိလဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ေရြးပါ

  1. ကဲ့စမယ္ Blogger >>> Design
  2. add a gadget ေရြးပါ
  3. Popular Posts Widget ေရြးပါ 
  4. Save ႏွိပ္ပါ
  5. HTML/Javascript widget ထပ္ ေရြးပါ
ေအာက္က code ကုိ copy ယူျပီး ထည့္လုိက္ပါ

<style type="text/css">
#rp_plus_img{height:377px;}
#rp_plus_img li {height:60px;padding:5px;list-style:none;
background-color:#ffffff;
border:solid 1px #000000;}
#rp_plus_img a{color:#00000;}
#rp_plus_img .news-title{display:block;font-weight:bold ;margin-bottom:4px;font-size:11px;
text-align:justify;
-moz-border-radius: 5px;}
#rp_plus_img img{float:left;margin-right:14px;padding:4px;border:solid 1px #00000;width:55px;height:55px;}
</style>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/unwanted86/javascript/recentpost.js"></script>
<script type="text/javascript">
var speed = 1500;
var pause = 3500;
$(document).ready(function(){
rpnewsticker();
interval = setInterval(rpnewsticker, pause);
});
</script>
<ul id="rp_plus_img">
<script style="text/javascript">
var numposts = 5;
var numchars = 0;
</script>
<script src="/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=rpthumbnt"></script>
</ul><small><a href="http://freewidget4u.blogspot.com/2012/01/scrolling-gadjet-withthumb-ver-2.html" target="_blank">get this widget here</a></small>

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......