က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Samsung, HTC, Motorola, Sony, LG ဖုန္းမ်ားအတြက္ လ်ိွဳ႔ဝွက္ code မ်ား

 လက္ရိွ update ျဖစ္တဲ့  Samsung, HTC, Motorola, Sony, LG ဖုန္းမ်ားအတြက္
 လ်ိွဳ႔ဝွက္ code မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရသေလာက္ ျပန္လည္ မ်ွေဝလိုက္ပါတယ္။
 အခ်ိဳ့ဖုန္းမ်ားမွာ အဆင္မေျပႏိုင္ေပမယ့္ ဖုန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေသခ်ာနားမလည္သည့္ လ်ွဳိ႔ဝွက္ကုဒ္မ်ားကို စမ္းသပ္မ

သံုးမျပဳမီွ မိမိ၏ဖုန္းရိွ data မ်ားအား အရင္ဆံဳး backup လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။
*#06# – IMEI နံပါတ္
*#0*# – Galaxy S III ကဲ့သို႔ေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားအတြက္ service menu သို႔ဝင္ရန္
*#*#4636#*#* – ဖုန္းတစ္လံုး၏ အခ်က္အလက္မ်ားသိရန္
*#*#34971539#*#* – ဖုန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ကင္မရာ၏ အခ်က္အလက္ကိုသိရန္
*#*#273282*255*663282*#*#* – ဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယို မ်ားကို အေရးေပၚ backup ျပဳလုပ္ရန္
*#*#197328640#*#* – service ပိုင္းအတြက္ test mode ကိုသံုးရန္
*#*#232339#*#* – Wireless LAN စမ္းသပ္ရန္
*#*#0842#*#* – Backlight/vibration စမ္းသပ္ရန္
*#*#2664#*#* – Touchscreen စမ္းသပ္ရန္
*#*#1111#*#* – FTA software version ကိုႀကည့္ရန္
*#*#1111#*#* – PDA ႏွင့္ Firmware version ကိုႀကည့္ရန္
*#12580*369# – Software/ hardware အခ်က္အလက္ႀကည့္ရန္
*#9090# – Diagnostic mode အသံုးျပဳရန္
*#872564# – USB logging control သံုးရန္
*#9900# – System dump mode သံုးရန္
*#301279# – HSDPA/HSUPA Control Menu သံုးရန္
*#7465625# – lock status ႀကည့္ရန္
*#*#7780#*#* – Reset the/data partition to factory state ျပဳလုပ္ရန္ (setting မ်ားမူလအတိုင္းျဖစ္မည္)
*2767*3855# – Format device to factory state (ဖုန္းတြင္ရိွသမ်ွပ်က္မည္)
##7764726 – Motorola မ်ားအတြက္ DroidHidden service menu

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......