က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Android OS Device မ်ားအတြက္ Facebook Myanmar Version Application

မန္မာစာထည့္ထားစရာမလုိဘဲ ျမန္မာလုိေနထားတဲ့
စလုံးေလးေတြဖတ္နုိင္မယ့္ Myanmar Facebook application
ေလးျဖစ္ပါတယ္။ Android version 2.2 ႏွင့္အထက္ရွိတဲ့
ဖုန္းတုိင္းမွာအသုံးျပဳနုိင္မွာပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြ

အတြက္ အေထာက္အကူျပဳနုိင္မယ့္ Application ေလးပါ။
(Frd 4 MM.apk) Application ရဲ႕ Features ေလးေတြကုိေတာ့
မိိမိ ကုိယ္တုိင္း သုံးၾကည့္မွ သိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။
                      File Size: 11.3 Mb
              


                                        

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......