က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

PC screen ကို Photo ေရာ Video ပါရိုက္ကူးႏုိင္ျပီး၊ color picker ပါပါဝင္သည့္ Ashampoo snap 6 (latest & direct download)

 ကြန္ပ်ဴတာ screen တစ္ခုမွာေပၚေနသမ်ွ window အားလံုးကို ႏွစ္သက္ရာပံုစံ ျဖင့္
Screen capture ဗြီဒီယိုေရာ ဓါတ္ပံုပါ ရိုက္ႏိုင္ေသာ software တစ္ခုပါ။ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့
function မ်ားကေတာ့ ဝဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုလံုးကို scroll ဆြဲ၍ ရိုက္ႏိုင္ျခင္း၊
main menu မ်ား၊ hover menu မ်ားကို ပါ ရိုက္ကူးေပးႏုိင္ျခင္း၊ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပး
ထားျပီး ရိုက္ကူးႏိုင္ေသာ timer mode ပါဝင္ျခင္း၊ မိမိႏွစ္သက္သကဲ့သို႔ ရိုက္

ကူးႏိုင္ေသာ free rectangle capture ႏွင့္ free style capture မ်ားပါဝင္ျခင္း ႏွင့္
ယခုေနာက္ဆံုးထြက္ version 6.0.2 မွာ Color picker လို႔ေခၚတဲ့ အေရာင္ ကုဒ္မ်ားကို မွတ္သားခါ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ function ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္တည္း ပံုမ်ားစြာရိုက္
ကူးႏုိင္သည့္ Multishot on/off function မ်ားပါဝင္လာပါတယ္။

30 MB ခန္႔ရိွျပီး၊ Window XP မွ 8 အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ download file
 တြင္ပါဝင္ေသာ ashampoo_snap_6_e6.0.2_sm.exe ကိုဖြင့္ျပီး install လုပ္ပါ။
update လုပ္လိုပါသလားေမးပါက မလုပ္ပဲ task bar notification (နာရီအနီးမွ icon
အေသးေလးမ်ားေနရာ) မွ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အျပာေရာင္ ashampoo snap
 6 ေပၚတြင္ right click တင္ခါ exit ျဖင့္ထြက္ေပးပါ။ ျပီးလ်ွင္ download file တြင္
ပါဝင္ေသာ Crack file ထဲမွ ash_inet2.dll ဟူေသာ file ကို copy ကူးခါ Ashampoo
snap 6.exe ကို install လုပ္လိုက္ေသာ installed directory ထဲတြင္ paste လုပ္ခါ
replace လုပ္ေပးလိုက္လ်ွင္ full version အသံုးျပဳႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။


                                                         DOWNLOAD HERE

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......