က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

အသံုး၀င္မဲ့ Run စာသားေလးေတြပါ


ဒီေဘာက့္ေလးကေတာ Windows + R ကုိႏွိပ္လုိက္ရင္ ေပၚလာတယ္
ဆုိတာ မသိေသးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္ ေျပာလုိက္ပါရေစ

PC ထဲမွာ ကုိယ္ ရွာခ်င္တဲ့ ဖုိင္ေတြကုိ အလြယ္တကူ ရွာေတြဖုိ့
Run ေဘာက့္ေလးကုိ သုံးရေအာင္....

အသံုး၀င္မဲ့ Run စာသားေလးေတြပါ


1. Add/Remove Programs – appwiz.cpl

2. Calculator – calc

3. Character Map – charmap

4. Command Prompt – cmd
 
5. Control Panel – control
 
6. Date and Time Properties – timedate.cpl
 
7. Direct X Troubleshooter – dxdiag
 
8. Disk Cleanup Utility – cleanmgr
 
9. Disk Defragment – dfrg.msc
 
10. Disk Management – diskmgmt.msc
 
11. Display Properties – desk.cpl
 
12. Firefox – firefox
 
13. Folders Properties – control folders
 
14. Fonts Folder – fonts
 
15. Internet Explorer – iexplore
 
16. Internet Properties – inetcpl.cpl
 
17. Keyboard Properties – control keyboard
 
18. Logs You Out Of Windows – logoff
 
19. Microsoft Paint – mspaint
 
20. Minesweeper Game – winmine
 
21. Mouse Properties – control mouse
 
22. Mouse Properties – main.cpl
 
23. Network Connections – ncpa.cpl
 
24. Notepad-notepad
 
25. On Screen Keyboard – osk
 
26. Outlook Express – msimn
 
27. Pinball Game – pinball
 
28. Power Configuration – powercfg.cpl
 
29. Regional Settings – intl.cpl
 
30. Registry Editor – regedit
 
31. Remote Desktop – mstsc
 
32. Shuts Down Windows – shutdown
 
33. Sounds and Audio – mmsys.cpl
 
34. Spider Solitare Card Game – spider
 
35. System Configuration Utility – msconfig
 
36. System Properties – sysdm.cpl
 
37. Task Manager – taskmgr
 
38. User Account Management – nusrmgr.cpl
 
39. Windows Media Player – wmplayer
 
40. Windows Messenger – msmsgs
 
41. Wordpad – write

Run Short Cut

.
1. Accessibility Controls = access.cpl
 
2. Add Hardware Wizard = hdwwiz.cpl
 
3. Add/Remove Programs = appwiz.cpl
 
4. Administrative Tools = control admintools
 
5. Automatic Updates = wuaucpl.cpl
 
6. Bluetooth Transfer Wizard = fsquirt
 
7. Calculator = calc
 
8. Certificate Manager = certmgr.msc
 
9. Character Map = charmap
 
10. Check Disk Utility = chkdsk
 
11. Clipboard Viewer = clipbrd
 
12. Command Prompt = cmd
 
13. Component Services = dcomcnfg
 
14. Computer Management = compmgmt.msc
 
15. Date and Time Properties = timedate.cpl
 
16. DDE Shares = ddeshare
 
17. Device Manager = devmgmt.msc
 
18. Direct X Control Panel (If Installed)* = directx.cpl
 
19. Direct X Troubleshooter = dxdiag
 
20. Disk Cleanup Utility = cleanmgr
 
21. Disk Defragment = dfrg.msc
 
22. Disk Management = diskmgmt.msc
 
23. Disk Partition Manager = diskpart
 
24. Display Properties = control desktop/desk.cpl
 
25. Dr. Watson System Troubleshooting Utility = drwtsn32
 
26. Driver Verifier Utility = verifier
 
27. Event Viewer = eventvwr.msc
 
28. File Signature Verification Tool = sigverif
 
29. Findfast = findfast.cpl
 
30. Folders Properties = control folders
 
31. Fonts = control fonts
 
32. Fonts Folder = fonts
 
33. Free Cell Card Game = freecell
 
34. Game Controllers = joy.cpl
 
35. Group Policy Editor (XP Prof) = gpedit.msc
 
36. Hearts Card Game = mshearts
 
37. Iexpress Wizard = iexpress
 
38. Indexing Service = ciadv.msc
 
39. Internet Properties = inetcpl.cpl
 
40. IP Configuration = ipconfig
 
41. Java Control Panel (If Installed) = jpicpl32.cpl
 
42. Java Application Cache Viewer (If Installed) = javaws
 
43. Keyboard Properties = control keyboard
 
44. Local Security Settings = secpol.msc
 
45. Local Users and Groups = lusrmgr.msc
 
46. Logs You Out Of Windows = logoff
 
47. Microsoft Chat = winchat
 
48. Minesweeper Game = winmine
 
49. Mouse Properties = control mouse
 
50. Mouse Properties = main.cpl
 
51. Network Connections = control netconnections
 
52. Network Connections = ncpa.cpl
 
53. Network Setup Wizard = netsetup.cpl
 
54. Notepad = notepad
 
55. Nview Desktop Manager (If Installed) = nvtuicpl.cpl
 
56. Object Packager = packager
 
57. ODBC Data Source Administrator = odbccp32.cpl
 
58. On Screen Keyboard = osk
 
59. Opens AC3 Filter (If Installed) = ac3filter.cpl
 
60. Password Properties = password.cpl
 
61. Performance Monitor = perfmon.msc
 
62. Performance Monitor = perfmon
 
63. Phone and Modem Options = telephon.cpl
 
64. Power Configuration = powercfg.cpl
 
65. Printers and Faxes = control printers
 
66. Printers Folder = printers
 
67. Private Character Editor = eudcedit
 
68. Quicktime (If Installed) = QuickTime.cpl
 
69. Regional Settings = intl.cpl
 
70. Registry Editor = regedit
 
71. Registry Editor = regedit32
 
72. Remote Desktop = mstsc
 
73. Removable Storage = ntmsmgr.msc
 
74. Removable Storage Operator Requests = ntmsoprq.msc
 
75. Resultant Set of Policy (XP Prof) = rsop.msc
 
76. Scanners and Cameras = sticpl.cpl
 
77. Scheduled Tasks = control schedtasks
 
78. Security Center = wscui.cpl
 
79. Services = services.msc
 
80. Shared Folders = fsmgmt.msc
 
81. Shuts Down Windows = shutdown
 
82. Sounds and Audio = mmsys.cpl
 
83. Spider Solitare Card Game = spider
 
84. SQL Client Configuration = cliconfg
 
85. System Configuration Editor = sysedit
 
86. System Configuration Utility = msconfig  
 
87. System File Checker Utility = sfc
 
88. System Properties = sysdm.cpl
 
89. Task Manager = taskmgr
 
90. Telnet Client = telnet
 
91. User Account Management = nusrmgr.cpl
 
92. Utility Manager = utilman
 
93. Windows Firewall = firewall.cpl
 
94. Windows Magnifier = magnify
 
95. Windows Management Infrastructure = wmimgmt.msc
 
96. Windows System Security Tool = syskey
 
97. Windows Update Launches = wupdmgr
 
98. Windows XP Tour Wizard = tourstart
 
99. Wordpad = write 
 
အားလံုးပဲအဆင္ေျပၾကပါေစ

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......