က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Android မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ကုဒ္မ်ား

Android  မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ လွ်ိဳ ႔ဝွက္ကုဒ္ေလးေတြကုိ သိထား
သင့္တယ္ ထင္လုိတင္ေပးလုိက္တာပါ။

1. Testsလုပ္ရန္ ကုဒ္မ်ား

*#*#0588#*#* – Proximity sensor test
*#*#2664#*#* – Touch screen test
*#*#2663#*#* – Touch screen version
*#*#0*#*#* – LCD test
*#*#0673#*#* သို႔မဟုတ္ *#*#0289#*#* – Melody test
*#*#0842#*#* – Device test (Vibration test and BackLight test)
*#*#3264#*#* – RAM version
*#*#0283#*#* – Packet Loopback
*#*#232331#*#* - Bluetooth test
*#*#232337#*# - Bluetooth device address ကုိျပျခင္း
*#*#232338#*#* –WiFi MAC address ကိုျပန္ခ်င္း
*#*#1472365#*#* - GPS test
*#*#1575#*#* - အျခား GPS test

2. Obtaining Firmware information

*#*#1234#*#* – PDA and Phone
*#*#1111#*#* – FTA SW Version
*#*#2222#*#* – FTA HW Version
*#*#44336#*#* – PDA, Phone, CSC, Build Time,
                                         Changelist number
*#*#4986*2650468#*#* – PDA, Phone, H/W, RFCallDate

3. Backup လုပ္ရန္ ကုဒ္မ်ား

*#*#273283*255*663282*#*#* - ဖိုင္လ္မ်ားကုိ Backup လုပ္ရန္
                                                    Menu တစ္ခုေပၚလာမည္။

4. Service mode

*#*#197328640#*#* - you can change settings or
                                    run tests in service mode

5. End Call / Power button ေျပာင္းလဲျခင္း

*#*#7594#*#*

6. Reset လုပ္ျခင္း

*2767*3855# – Factroy setting သို႔ ျပန္လည္ Rest လုပ္ေပးသည္။
                        ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကုဒ္ကို အသံုးျပဳလွ်င္ file မ်ား
                          setting မ်ား ျပတ္ကုန္ပါမည္။
*#*#7780#*#* - Factory Data reset လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္
                            ဖုန္းထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ Google
                            Account setting မ်ား၊ Downloa လုပ္ထားေသာ
                           Application မ်ား၊ system ႏွင့္ application data
                           ႏွင့္ Setting မ်ားကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။

7. ဖုန္း၏ information ၾကည့္ရွုရန္

*#*#4636#*#*- battery information, battery
                          history, phone information, usage statistics


နည္းပညာ ဥယ်ဥ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......