က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Adobe-Photoshop-Touch-1.3.0

Android phone ေတြမွာ photo shop လုပ္္ခ်င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ
အတြက္ Adobe-Photoshop-Touch-1.3.0 ေလးကုိ တင္လုိက္ပါ

တယ္။ေတာင္းထားတဲ့ သူေတြလဲ ရွိေနလုိပါ။ သုံးၾကည့္ခ်င္တယ္ဆုိ
ရင္ေတာ့ ေအာက္မွာယူလုိက္ပါ။

                        Download Here

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......