က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Internet Explorer 10


Internet Explorer 10 ကုိ တင္ေပးလုိက္တယ္ အသုံးျပဳရာေတာ
နည္းနည္းေတာ့ ပုိျမန္တာေစပါလိမ့္မယ္ လုိခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ

ေပးထားပါတယ္ တခုေျပာရအုန္းေမ windows 7 မွာပဲ သုံးလုိရ
ပါမွာ ျဖစ္ပါတယ္

ဒီကုိ သြားလုိက္ပါ


No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......