က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Android FireFox ႏွင့္ MMUnicode ျမင္ရၿပီးေနာ္

                         
 ကဲအားလုံးကုိသတင္းေကာင္းေလးေပးစရာရွိပါတယ္။computerမွာလုိပဲ
Android FireFox Borwser မွာ unicode နဲ႔ zawgyi ok ဖုိ႔ပါ။
www.google.com.mm နဲ႔အျခား ျမန္မာunicode နဲ႔ေရးထားတဲ့ Site ေတြကုိဖတ္ခ်င္ရင္
ဖတ္လုိ႔ရပါၿပီး။ ကုိ SaturnGod ကုိအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ဒီပုံေလးအရင္ၾကည့္လို္က္ပါ။

ၾကည္လုိ႔ရသြားၿပီးေနာ္ဘယ္လုိလုပ္ရမတုန္းဆုိေတာ့
Firefox home မွာ ဒါေလးကုိႏွိပ္

Search addons box မွာ TAGU ဆုိတဲ့ addons ကုိရွာပါ။ေတြ႕ရင္ add to Firefox ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
ၿပီးသြားၿပီးဆုိတာနဲ႔ Unicode ေကာ္ Zawgyi ေကာ္ ok သြားၿပီးေနာ္။


ကဲစမ္းလုိက္ၾကဦး။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ OK ေနၿပီး။

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......