က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Speed Test နဲ့ အင္တာနက္ လုိင္းအားတုိင္းတာနည္း

က်ေနာ္ရဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ Seep Test ကုိ သုံးျပီ မိမိစက္ဟာ
ဘယ္ေလာက္ထိ လုိင္းဆြဲအား ျမန္လား ေႏွးလားဆုိတာ တုိင္းတာ
ၾကည့္ရေအာင္ ..တကယ္လုိ လုိင္းဆဲြအား ေႏွးေနခဲ့ရင္ ေအာက္က
တင္ေပးထားတဲ့ ေဆာ့၀ဲလ္ ေလးကုိ သုံးၾကည့္လုိက္ပါ...ကဲ့ကဲ့
လုိင္းအားေကာင္းလား စစ္မဲ့ ေနရာကုိေတာ့ ဒီေနရာ ကုိသြားျပီးေတာ့
begin test ႏွိပ္လုိက္ပါ သင့္စက္မွာ လုိင္းအား ဘယ္ေလာက္ထိ ဆဲြ
ထားလဲ သိျပီေပါ့ လုိင္းအားေႏွးေကြးေနခဲ့ရင္ေတာ့ Windows Error
ကုိ တင္ေပးထားပါတယ္ လုိခ်င္ရင္ေတာ့ ေအက္က ေဒါင္းယူလုိက္ပါ

             
                         

                                 Download

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......