က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

Avira Internet Security 2014

ဒီ Software ကုိေတာ့ေျပာစရာမလုိေတာ့ဘူးထင္ပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆုိေတာ့ဒီ Software ကုိ Computer တုိ္င္လုိလုိသုံးေနတဲ့ Software တစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ ျပီးေတာ့ဒီ Software ေလး
ဟာ Antivirus Software ေလာကမွာေတာ့ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ Software 
တစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္ ဒီ Software ဟာဘာအတြက္အသုံးဝင္တယ္ ဆုိဒါကုိေတာ့ေျပာစရာမလုိေတာ့ဘူးလုိထင္ပါတယ္ Computer မကုိယ္တဲ့
သူေတြကသာ ဒီဟာဘာေတြအတြက္အသုံးသလဲ ဆုိဒါသိၾကမွာမဟုတ္ဘူး ။ 
မသိေသးတဲ့သူေတြအတြက္နဲ့နည္းေလာက္ ဒီ Software ေလးကုိမိတ္ဆက္
ေပးျခင္ပါတယ္ ဒီ Software ကေတာ့အထူးတစ္ျဖစ္ Computer မွာရွိေနတဲ 
Virus ေတြကုိရွင္းေပးပါတယ္ Computer ထဲကုိဝင္လာမည့္ Virus ေတြကုိလဲကာ
ကြယ္ေပးပါတယ္ ဒီေလာက္ဆုိရင္ေတာ့နာလည္ေလာက္ျပီထင္ပါတယ္ ။ 
လုိျခင္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းလုိက္ပါ။
 
 
 
               Download Here

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......