က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

E root tool (huawei အမ်ားစုကုိ root လုပ္ႏုိင္)

Eroot Tool ဟာ Huawei အမ်ုိဳးအစားေတာ္ေတာ္မ်ာမ်ားကုူိ root လုပ္ေပးႏူိင္ပါ
 အခ်ိန္လဲ သက္သာေစျပီ ဘာအခက္ခဲလဲ မရွိပါဘူး တရုတ္ဖုန္းေတြအတြက္

တရုတ္ေဆာ့၀ဲလ္ေတြသာ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းႏူိင္တယ္ ဆုိတာ....

                          Download Here

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......