က်ေနာ္ဘေလာ့ထဲမွာ တခ်ဳိ့ link ေတြေဒါင္းလုိမရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီး comment ေရးထားေပးခဲ့ပါ...

iPhone ႏွင့္ iPod တြင္ ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာစာစနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး

(iPhone, iPod Touch) အသုံးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္ႏွင့္ ေဖာင့္မ်ား ထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (iPhone, iPod Touch )အတြင္းသုိ႔ ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္ႏွင့္ေဖာင့္မ်ားထည့္သြင္းရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ျပႆနာမ်ားကို လုံး၀တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ( www.saturngod.net )နည္းပညာ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ တရား၀င္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္ႏွင့္ေဖာင့္မ်ားထည့္သြင္းျခင္းကိုလည္း အဆင့္လုိက္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္ႏွင့္ ေဖာင့္မ်ားထည့္သြင္းရန္အတြက္ ဖုန္း၏
(Operating Sytem )(OS) မွာ အနိမ့္ဆုံး 3.0 ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး Jailbreak လုပ္ထားရန္လုိေၾကာင္းသိရသည္။ ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္ႏွင့္ေဖာင့္ Package ကို အြန္လုိင္းမွ သြင္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ရွိရန္လုိအပ္သလုိ Cydia ေဆာ့ဖ္၀ဲကိုလည္း Install လုပ္ထားရန္လိုအပ္သည္။( iPhone, iPod Touch )အတြင္းသို႔ ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္ႏွင့္ ေဖာင့္ထည့္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ပထမအဆင့္ Cydia ကုိသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ Cydia ရွိ Manage ေအာက္မွ Source ကိုသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး Edit မွတဆင့္ Add လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ Address တြင္ http://cydia.macforus.com ကုိ ႐ိုက္ထည့္လုိက္ၿပီဆုိပါက လက္ကြက္ႏွင့္ Font ပါ၀င္ေသာ Package မ်ားကုိ Reload လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးဆုံးသြားပါက Sections ေအာက္တြင္ Zawgyi Sections ပါလာမည္ျဖစ္သည္။
Zawgyi Font သည္ System Font မ်ားကို Hack ၿပီး ျမန္မာစာလုံးမ်ားကုိထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Font သြင္းၿပီးပါက Uninstall ျပန္လုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Uninstall  ျပန္လုပ္ မည္ဆုိပါက itune မွ Restore ျပန္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ Zawgyi Font Package သည္ Application မ်ားအားလုံးနီးပါးတြင္ ျမန္မာစာေပၚေစရန္ Font မ်ားကို ျပဳျပင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ Zawgyi Keyboard ကိုသြင္းရာတြင္ iKey Ex, Zawgyi Font ႏွင့္အျခားေသာ Dependencies မ်ား အလုိအေလ်ာက္သြင္းသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ English စာတြင္ Auto Correct မျဖစ္ျခင္း (3.1.2 တြင္ Auto Correct အ လုပ္လုပ္ပါသည္။ သိပ္မေသခ်ာေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္အလုပ္လုပ္) Keyboard အတက္ေႏွးျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ OS 3.0 မ်ားတြင္ Error တက္ျခင္း စသည့္ျပႆနာမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ OS3.1.2 Upgrade လုပ္ၿပီးမွထည့္သြင္းျခင္းသည္ ပိုမုိစိတ္ခ်ရေၾကာင္းသိရသည္။ Zawgyi Keyboard သြင္းၿပီးပါက iPhone, iPod Touch ကို Restart ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ Keyboard ထည့္သြင္းနည္းအား ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ Flash Video ျဖင့္ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး Video အတြက္ Connectoin အခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ပထမအဆင့္ Setting ထဲမွ iKeyEx, iKeyEx မွ Mix and Match, Mix and Match မွ Make ကိုသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ Layout ကုိ Zawgyi ေရြးရမည္ျဖစ္ၿပီး Name အား Zawgyi ဟုေပးရမည္။ နာမည္ေပးၿပီးပါက Mix and Match မွ iKeyEx, iKeyEx မွ Keyboard သုိ႔ ျပန္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ Keyboards သုိ႔သြားၿပီး Zawgyi  ေဘးနားရွိ (+) ကိုႏိွပ္ၿပီးပါက Keyboard Layout သြင္းျခင္းၿပီးေျမာက္သြားၿပီျဖစ္သည္။ Keyboard ေျပာင္းခ်င္ပါက ကမၻာလုံးပုံေလးကိုႏိွပ္ကာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ Zawgyi Keyboard အသစ္ထြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ Upgrade လုပ္လုိပါက Cydia သုိ႔သြားၿပီး Changes ကိုႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ Refresh ကိုႏွိပ္လုိက္ပါက Upgrade ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ Upgrade ေပၚလာပါက Upgrade လုပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ Upgrade လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက Setting ထဲမွ iKeyEx, iKeyEx မွ Keyboards, Keyboard မွ Zawgyi ကို icon ႏိွပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ iKeyEx မွ Settings ကုိ ျပန္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ Settings ကို ျပန္သြားၿပီးပါက Mix and Match မွ Zawgyi ကုိ Delete ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ Delete ႏွိပ္ၿပီးပါက Mix and Match မွ Zawgyi Keyboard အား အေပၚတြင္ျပခဲ့ေသာ Video အတုိင္း ျပန္လည္ထည့္သြင္း ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Setting ထဲမွ General , General ထဲမွ Keyboard, Keyboard မွ Auto-Capitalization ကို Off လုပ္ထားပါက ျမန္မာစာ႐ိုက္ရာတြင္ ပို၍အဆင္ေျပေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ လုိအပ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တခုခုကုိ ေရးသြားလုိက္ပါ......